นักวิชาการแนะครูปรับหลักสูตรสังคมศึกษา

นักวิชาการแนะครูปรับหลักสูตรสังคมศึกษา

นักวิชาการแนะครูปรับหลักสูตรสังคมศึกษา

รูปข่าว : นักวิชาการแนะครูปรับหลักสูตรสังคมศึกษา

นักวิชาการแนะครูปรับหลักสูตรสังคมศึกษา

นักวิชาด้านการศึกษาเสนอให้ครูสังคมศึกษาเปลี่ยนวิธีการสอนหนังสือ โดยมุ่งเนื้อหาที่เป็นเรื่องปัจจุบันและอนาคตมากกว่าความเปลี่ยนแปลงในอดีต เพื่อให้เด็กไทยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกความจริง ไม่ตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศเพื่อนบ้าน
น.ส.ดุษฎี ซาลาม ครูสอนวิชาสังคม โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมป์ กรุงเทพมหานคร กล่าวในงานสัมมนา "สังคมศึกษาในยุคเปลี่ยนผ่าน กระบวนทัศน์และการจัดการเรียนรู้" ที่มีครูวิชาสังคมศึกษาจากทั่วประเทศกว่า 500 คนเข้าร่วม เพื่อหาวิธีเสริมสร้างวิสัยทัศน์วิธีการสอนของครูให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยอมรับว่า การสอนหนังสือในปัจจุบันยังเป็นการสอนที่ยึดตำราเป็นหลัก ซึ่งเป็นความรู้ที่แคบเกินไป ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ต่อไปนี้จึงต้องพยายามเชื่อมโยงความรู้กับความโลกความเป็นจริงให้มากขึ้น

ขณะที่ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า ครูวิชาสังคมศึกษาจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่ เพราะที่ผ่านมาเน้นแต่การสอนให้เด็กเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นหลัก โดยไม่พูดถึงอนาคต ทำให้เด็กไทยไม่พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเฉพาะในโลกอาเซียน ซึ่งอาจจะทำให้ไทยตกเป็นเบี้ยล่างของประเทศเพื่อนบ้านได้

ข้อเสนอของนักวิชาการยังเน้นให้ครูวิชาสังคมศึกษาสอนหนังสือโดยเน้นให้เด็กได้คิด วิเคราะห์ และแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง แทนการสอนแบบท่องจำ และควรสอนด้วยเนื้อหาในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เด็กรู้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคมมากกว่าการเอาตัวรอดเพียงอย่างเดียว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน