ปลดเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ปลดเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ปลดเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

รูปข่าว : ปลดเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ปลดเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ และเจ้าคณะอำเภอ 16 อำเภอ มีมติให้ พระมหาวีระชัย วชิโร ออกจากตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

พระราชปรีชามุนี เจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวง เจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์เรียกประชุมเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 16 อำเภอ เพื่อสอบสวนพระมหาวีระชัย วชิโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด กรณีที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม หลังพาสีกาขับรถออกไปเที่ยวจนประสบอุบัติเหตุโดยไม่ยอมให้สื่อมวลชนเข้าสังเกตการณ์

ที่ประชุมได้มีมติให้ พระมหาวีระชัย วชิโร ออกจากตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะจ.กาฬสินธุ์ เป็นการชั่วคราว แต่ยังไม่มีมติให้ลาสิกขาบทจากการเป็นพระ โดยอ้างว่าพระมหาวีระชัย อาจจะถูกใส่ร้าย

ซึ่งขัดกันกับสำนวนของตำรวจภูธรยางตลาดที่บันทึกไว้ในวันเกิดเหตุ ตามข้อเท็จจริงที่รายงานต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยยืนยันว่าในวันเกิดเหตุ พระมหาวีระชัย วชิโร ได้แต่งตัวเป็นฆราวาสจริง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน