"ขจัดภัย" เรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการ

"ขจัดภัย" เรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการ

"ขจัดภัย" เรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการ

รูปข่าว : "ขจัดภัย" เรียกร้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการ

ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าราชการหลังผลสำรวจระบุว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยมีความรุนแรงที่สุด

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลสำรวจเอแบคโพลที่ระบุถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงที่สุดโดยเฉพาะในแวดวงราชการ โดยระบุว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางข้าราชการ เนื่องจากผลสำรวจที่ออกมาอาจจะเกิดจากความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ ที่เคยมองว่ามีการทุจริตในแวดวงข้าราชการเป็นจำนวนมาก ทั้งที่จริงแล้วการทุจริตในแวดวงข้าราชการการเมืองนั้นมีความสำคัญกว่ามาก รวมถึงปัจจุบันข้าราชการมีการทำงานที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ส่วนการทุจริตต้องยอมรับว่ายังคงมีอยู่เหมือนเช่นแวดวงต่าง ๆ

ก่อนหน้านี้เอแบคโพลเปิดเผยผลสำรวจความรับรู้ของสาธารณชนต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยร้อยละ 57 เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงถึงรุนแรงที่สุด ร้อยละ 67 ประชาชนรับรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์ โดยร้อยละ 70 เคยมีประสบการณ์จ่ายเงินให้ข้าราชการ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน