นายกฯยืนยันเร่งขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

นายกฯยืนยันเร่งขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

นายกฯยืนยันเร่งขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

รูปข่าว : นายกฯยืนยันเร่งขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

นายกฯยืนยันเร่งขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรียืนยันเร่งดำเนินการขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง ขณะที่ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับข้าราชการ หลังผลสำรวจเอแบคโพลพบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงถึงรุนแรงที่สุดเอแบคโพลเปิดเผยผลสำรวจความรับรู้ของสาธารณชนต่อสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย โดยร้อยละ 57 เห็นว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยรุนแรงถึงรุนแรงที่สุด ประชาชน ร้อยละ 67 รับรู้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับผลประโยชน์/ร้อยละ63.1 เชื่อว่ามีการนำทรัพยสินของราชการไปใช้ส่วนตัว/ร้อยละ 62.7 เชื่อว่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลก่อนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยร้อยละ 70 เคยมีประสบการณ์การจ่ายเงินให้กับข้าราชการ

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลสำรวจว่าควรจะให้ความเป็นธรรมข้าราชการ เนื่องจากผลสำรวจที่ออกมาอาจจะมาจากความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ ที่มองว่ามีการทุจริตในแวดวงข้าราชการเป็นจำนวนมาก ทั้งที่จริงแล้วปัจจุบันข้าราชการมีการทำงานที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะต้องการให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการตรวจสอบการทุจริตในแวดวงข้าราชการการเมือง อย่างไรก็ตามต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าข้าราชการที่ทุจริตในหน้าที่ยังมีอยู่

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความมั่นใจกับประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต และเร่งขจัดปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง

ขณะที่นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ต้องการให้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตในโครงการชุมชนพอเพียงหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนในหลายพื้นที่ รวมถึงเรียกร้องให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เร่งรัดดำเนินคดีสำคัญ อาทิ คดีองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน หรือ ปรส.ที่นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรงการคลังมีส่วนเกี่ยวข้อง, คดีนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ เกี่ยวข้องการทุจริตยางพารา, คดีบุกรุกที่ดินเขากระโดงของนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคดีนายกรัฐมนตรีส่งข้อความสั้นหลังเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งหลายคดีใกล้จะหมดอายุความแล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน