กรมการข้าวเสนอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

กรมการข้าวเสนอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

กรมการข้าวเสนอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

รูปข่าว : กรมการข้าวเสนอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

กรมการข้าวเสนอตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนา

กรมการข้าวเตรียมเสนอรูปแบบกองทุนสวัสดิการชาวนาให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสัปดาห์นี้ โดยให้เกษตรกรจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 3 จากยอดขายข้าวนาปี

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชาวนาว่าจะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์นี้ โดยจะจัดเก็บรายได้ของชาวนาปีละ 1 ครั้ง ในช่วงฤดูนาปี หรือเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งคิดจากยอดขายข้าวในอัตราร้อยละ 3 และรัฐบาลจะสมทบอีก 2 เท่า แต่ทั้งนี้ต้องศึกษาเพิ่มเติมว่าจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติกองทุนหรือไม่

นายชัยฤทธิ์ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีชาวนาทั่วประเทศประมาณ 15 - 17 ล้านคน มีอายุเฉลี่ย 57 ปี และมีแนวโน้มลดจำนวนลงเรื่อยๆ ทำให้จำเป็นต้องตั้งกองทุนขึ้นมาเป็นสวัสดิการให้กับชาวนา

สำหรับกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงร้องเรียนต่อรัฐบาล ว่าชาวนาใน จ.พัทลุงถูกกดราคารับซื้อและไม่สามารถเข้าโครงการประกันราคาได้นั้น นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ราคาตลาดในพื้นที่สูงกว่าราคาอ้างอิงของโครงการประกันรายได้ ซึ่งกำหนดราคาข้าวเปลือกเจ้า 5 เปอร์เซ็นต์ ไว้ที่ตันละ 10,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ได้แก้ปัญหาโดยจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ซึ่งมีโรงสีในจังหวัดใกล้เคียง เช่น นครศรีธรรมราช มารับซื้อในราคาเท่ากันหรือสูงกว่าราคาอ้างอิง ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เนื่องจากมีนักการเมืองท้องถิ่นและโรงสีบางแห่ง ใน จ.พัทลุง ปล่อยข่าวให้เกษตรกรเข้าใจผิดว่าข้าวราคาตก เพื่อต้องการให้รัฐบาลเข้าไปตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว

ด้านนายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า สมาคมฯ จะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันพรุ่งนี้ เพื่อจัดทำข้อมูลปริมาณข้าวและต้นทุนอ้างอิงให้ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง สำหรับโครงการประกันราคา และโครงการประกันความเสี่ยงสินค้าเกษตรจากภัยธรรมชาติและโรคระบาด


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน