สรรพสามิตเก็บภาษี ต.ค.-ธ.ค. 52 ได้กว่า 1 แสนลบ.

สรรพสามิตเก็บภาษี ต.ค.-ธ.ค. 52 ได้กว่า 1 แสนลบ.

สรรพสามิตเก็บภาษี ต.ค.-ธ.ค. 52 ได้กว่า 1 แสนลบ.

รูปข่าว : สรรพสามิตเก็บภาษี ต.ค.-ธ.ค. 52 ได้กว่า 1 แสนลบ.

สรรพสามิตเก็บภาษี ต.ค.-ธ.ค. 52 ได้กว่า 1 แสนลบ.

กรมสรรพสามิตเผยผลการจัดเก็บภาษีไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 100,845.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งตั้งไว้ที่ 72,150.74 ล้านบาท
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมสรรพสามิตรสามารถจัดเก็บรายได้ในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. – ธ.ค. 2552) อยู่ที่ 100,845.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.08% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งอยู่ที่ระดับ 57,274.09 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ ซึ่งตั้งไว้ที่ 72,150.74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 39.77% โดยเป็นผลมาจากการปรับเพิ่มภาษีน้ำมัน เบียร์ สุรา และยาสูบ รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นจากการบริโภคของประชาชนและการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น

สำหรับภาษีสินค้าที่สรรพสามิตจัดเก็บได้สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 37,634.36 รองลงมาคือ ภาษีรถยนต์ 18,874.53 ล้านบาท , ภาษีเบียร์ 16,387.24 ล้านบาท , ภาษียาสูบ 12,4679 ล้านบาท และภาษีสุรา 10.230.69 ล้านบาท

ส่วนในปีงบประมาณ 2553 (ต.ค. 2552 – ก.ย. 2553) คาดการณ์ว่า จะสามารถจัดเก็บภาษีสรรพสามิตได้ 360,000 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการเดิมที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ 291,000 ล้านบาท เนื่องจากในช่วงสิ้นเดือน ม.ค. 2553 คาดว่า กรมสรรพสามิตจะจัดเก็บรายได้เกินเป้าจากปีที่แล้วประมาณ 60,000 ล้านบาท ตามการปรับเพิ่มภาษีน้ำมัน เบียร์ สุรา และยาสูบ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน