พณ.ระบุยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ปี 52 ลดลง 3.58%

พณ.ระบุยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ปี 52 ลดลง 3.58%

พณ.ระบุยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ปี 52 ลดลง 3.58%

รูปข่าว : พณ.ระบุยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ปี 52 ลดลง 3.58%

พณ.ระบุยอดจดทะเบียนธุรกิจใหม่ปี 52 ลดลง 3.58%

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปี 2552 มีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 41,243 ราย ลดลง 3.58% ส่วนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการมีทั้งสิ้น 17,073 ราย เพิ่มขึ้น 2.97%
กระทรวงพาณิชย์สรุปผลการจดทะเบียนนิติบุคคลจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2552 พบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจจำนวน 41,243 ราย ลดลง 3.58% โดยมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 42,700 ล้านบาท ลดลง 29.75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2551 ส่วนการจดทะเบียนยกเลิกกิจการในปี 2552 มีจำนวนทั้งสิ้น 17,073 ราย เพิ่มขึ้น 2.97% เมื่อเทียบกับปี 2551 โดยธุรกิจที่เลิกกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่า ในปี 2553 จะมีผู้ประกอบการกลับมาดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน