ก.เกษตรฯตั้งหน่วยแก้เพลี้ยระบาดในมันสำปะหลัง

ก.เกษตรฯตั้งหน่วยแก้เพลี้ยระบาดในมันสำปะหลัง

ก.เกษตรฯตั้งหน่วยแก้เพลี้ยระบาดในมันสำปะหลัง

รูปข่าว : ก.เกษตรฯตั้งหน่วยแก้เพลี้ยระบาดในมันสำปะหลัง

ก.เกษตรฯตั้งหน่วยแก้เพลี้ยระบาดในมันสำปะหลัง

กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งที่กำลังระบาดเพื่อลดความสูญเสียมันสำปะหลังเกือบ 3,000 ล้านบาท

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาเพลี้ยแป้งด้วยการจัด "โครงการจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง" ในพื้นที่ 20 จังหวัดที่พบการแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้งช่วงเดือนม.ค.-มี.ค.ปีนี้

โดยจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง 23 หน่วย มีหน้าที่วางแผนปฏิบัติงานให้กับฝ่ายต่างๆ และติดตามวิเคราะห์สถานการณ์ต่อเนื่องในการรายงานต่อวอร์รูมจังหวัดควบคู่ไปกับมาตรการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ปลูก 45 จังหวัด เพื่อจัดการควบคุมการระบาดของเพลี้ยแป้ง

ทั้งนี้ได้ใช้งบประมาณดำเนินการโครงการในวงเงิน 65,660,000 บาท และหากผลการดำเนินโครงการนี้เป็นไปตามเป้าหมาย ก็จะช่วยลดความเสียหายผลผลิตมันสำปะหลัง ของเกษตรกรคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2,800 ล้านบาท จากมูลค่าส่งออกรวมประมาณ 30,000–40,000 ล้านบาทต่อปี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน