พระสังฆราชฯประทานเงินช่วยเหลือชาวเฮติ

พระสังฆราชฯประทานเงินช่วยเหลือชาวเฮติ

พระสังฆราชฯประทานเงินช่วยเหลือชาวเฮติ

รูปข่าว : พระสังฆราชฯประทานเงินช่วยเหลือชาวเฮติ

พระสังฆราชฯประทานเงินช่วยเหลือชาวเฮติ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานเงิน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเฮติ
พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระเมตตา ในฐานะตัวแทนของพุทธศาสนิกชนชาวไทย ประทานปัจจัยจากกองทุนของสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 100,000 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนชาวเฮติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยมอบหมายให้ผู้แทนสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้แทนพระองค์นำไปมอบ ที่อาคารมาลีนนท์ ในวันนี้ (25 ม.ค.) สมทบกับกองทุนคนไทยช่วยผู้ประสบภัยเฮติ ของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน