สกว.ประกาศ 10 ผลงานวิจัยดีเด่น

สกว.ประกาศ 10 ผลงานวิจัยดีเด่น

สกว.ประกาศ 10 ผลงานวิจัยดีเด่น

รูปข่าว : สกว.ประกาศ 10 ผลงานวิจัยดีเด่น

สกว.ประกาศ 10 ผลงานวิจัยดีเด่น

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยประกาศผลงานวิจัยดีเด่นในวันนี้ โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัล 10 ผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นผลงานที่สามารถนำไปใช้พัฒนาได้ ทั้งด้านวิชาการ งานวิจัยพัฒนา และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
อากาศยานไร้นักบิน หรือ UAV ที่ใช้ระยะเวลาวิจัยกว่า 4 ปี ด้วยงบประมาณกว่า 100 ล้านบาท เป็น 1 ใน 10 ผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพราะเป็นผลงานที่ช่วยให้กองทัพสามารถประหยัดงบประมาณกว่า 650 ล้านบาท จากเดิมที่ต้องนำเข้าอากาศยานไร้นักบินจากประเทศอิสราเอลมากว่า 10 ปี และต้องเสียค่าซ่อมบำรุงปีละหลายร้อยล้านบาท

สกว.ได้คัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่นกว่า 1,000 ผลงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากสกว.ในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่เขียนไว้ในโครงการที่เสนอมา และต้องสามารถนำไปใช้พัฒนาด้านต่างๆ ได้จริง โดยในวันนี้ (25 ม.ค.) มีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ผลงาน

งานวิจัยทั้ง 10 ผลงานนี้ มีความโดดเด่นทั้งวิชาการและการพัฒนาชุมชนได้จริง เช่น น้ำยาตรวจเชื้อ HIV จากเลือดไก่ ซึ่งมีต้นทุนต่อการตรวจเลือด 1 ครั้ง เพียง 10 บาท ที่จะสามารถช่วยให้ประเทศไทยลดต้นทุนการตรวจแต่ละปีให้เหลือเพียงปีละ 3 ล้านบาทได้ จากเดิมที่มีต้นทุนนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศปีละ 50 ล้านบาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน