กองทัพภาค 2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

กองทัพภาค 2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

กองทัพภาค 2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

รูปข่าว : กองทัพภาค 2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

กองทัพภาค 2 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย

กองทัพภาคที่ 2 เรียกผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยนอกพื้นที่ที่เคยเป็นอดีตแนวร่วมกลุ่มคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคอีสานเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือตามที่รับปากไว้ รวมกว่า 2,000 ล้านบาท
กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ย้ายภูมิลำเนาไปอาศัยอยู่ภาคเหนือและภาคกลาง จำนวน 49 คน เข้ารายงงานตัวต่อทหารที่ค่ายสุรนารี กองทัพภาคที่ 2 เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนนำรายชื่อเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเงินค่าชดเชย ซึ่งภาคตะวันตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่จะได้รับค่าชดเชยจำนวน 10,000 คน รวมเป็นเงินกว่า 2,000 ล้านบาท

นางสุนีย์ ทับมงคล หนึ่งในผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือตามที่รับปากไว้ เพราะที่ผ่านมาได้รับความลำบาก เนื่องจากไร้ถิ่นฐานและไม่มีที่ทำกินมานาน

ขณะที่พล.ต.กนก เนตระคเวสนะ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดเผยว่า ทางกองทัพจะเร่งคัดกรองรายชื่อและคุณสมบัติของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยในพื้นที่ 19 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนส่งต่อให้รัฐบาลดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

สำหรับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในอดีตเป็นกลุ่มที่มีความเห็นตรงข้ามกับรัฐบาล และเข้ามอบตัวเพื่อร่วมพัฒนาชาติไทย ซึ่งรัฐบาลรับปากจะให้ความช่วยเหลือให้มีที่ดินทำกินและมีอาชีพที่มั่นคง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 66/2523 ซึ่งเป็นแนวทางต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน