สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสิทธิคนพิการ

สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสิทธิคนพิการ

สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสิทธิคนพิการ

รูปข่าว : สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสิทธิคนพิการ

สื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสิทธิคนพิการ

กลุ่มคนทำงานเพื่อคนพิการ เผยสื่อยังขาดความเข้าใจในการนำเสนอ และเห็นว่ายังคงมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนพิการน้อยเกินไป แต่อีกมุมหนึ่งคนพิการอาจกลายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สินค้า
นางขนิษฐา กมลวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาสื่อสร้างสรรค์สู่สังคมสิทธิคนพิการในหัวข้อการสื่อสารประเด็นคนพิการในอดีตถึงปัจจุบัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างสื่อมวลชนกับคนพิการ และเพื่อค้นหาทิศทางในการถ่ายทอดเนื้อหาเกี่ยวกับคนพิการให้สอดคล้องกับกระแสการยอมรับความเท่าเทียมกันของคนพิการ โดยการสัมมนาครั้งนี้ นางเสาวลักษณ์ ทองก๊วย หัวหน้าสำนักงานองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้ยกตัวอย่างการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการในสื่อภาพยนตร์โฆษณาที่นำคนพิการมาร่วมร้องเพลง มาประกอบการสัมมนา ซึ่งการนำผู้พิการมาร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดง อาจทำให้เห็นว่าเป็นการนำเสนอเชิงสร้างสรรค์ ลึกซึ้ง ทำให้เกิดความเห็นใจ แต่ในอีกมุมหนึ่งที่ถูกมองข้ามคือคนพิการอาจเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งการนำเสนอของสื่อมวลชนที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับคนพิการหลายครั้ง มักทำโดยขาดความเข้าใจ และส่งผลกระทบต่อผู้พิการ พร้อมระบุการให้พื้นที่ในการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนพิการในสื่อต่างๆที่ยังคงมีปริมาณน้อย เพราะติดปัญหาเรื่องเรตติ้งหรือเรื่องธุรกิจ


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน