โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ทีวีเตือนภัยสังคม-แจ้งเหตุอาชญากรรม

โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ทีวีเตือนภัยสังคม-แจ้งเหตุอาชญากรรม

โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ทีวีเตือนภัยสังคม-แจ้งเหตุอาชญากรรม

รูปข่าว : โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ทีวีเตือนภัยสังคม-แจ้งเหตุอาชญากรรม

โพลล์ชี้ปชช.ต้องการให้ทีวีเตือนภัยสังคม-แจ้งเหตุอาชญากรรม

ผู้จัดการโครงการมีเดียส์มอนิเตอร์ ระบุประชาชนเลือกรับชมข่าวหลากหลาย และ ปัจจุบันรายการเล่าข่าวกินพื้นที่ข่าวทั่วไปมาก ขณะที่ผลการสำรวจผู้ชมของเอแบคโพลล์ คนดูอยากให้มีการเพิ่มข่าวเตือนภัยสังคมมากขึ้น

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเสียงสะท้อนของผู้ชมรายการโทรทัศน์ต่อสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงใน 17 จังหวัด 1,650 ครัวเรือน พบว่า ประชาชนร้อยละ 82.2 อยากให้รายการข่าวมีการนำเสนอความจริงรอบด้าน ส่วนร้อยละ80.3 อยากให้มีการเสนอข้อมูลความจริงพร้อมข้อคิดเห็นเตือนใจ และ ร้อยละ70.3 อยากให้เพิ่มความหลากหลายของเนื้อหาข่าว
ส่วนรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ประชาชนอยากให้เพิ่มคือ การเตือนภัยสังคมและแจ้งเหตุอาชญากรรม ถึงร้อยละ72.0 รายการเด็กและเยาวชน ร้อยละ 66.0 และรายการข่าวและวิเคราะห์ข่าว ร้อยละ 65.2
ขณะที่ผลสำรวจเกี่ยวกับข่าวการเมือง ซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าประชาชนเบื่อหน่าย แต่ผลสำรวจล่าสุดพบว่าประชาชนให้ความสนใจติดตามรับชมข่าวการเมืองถึงร้อยละ 43 เป็นอันดับ 1 รองลงมาจากข่าวเศรษฐกิจสังคม บันเทิงและอาชญากรรม

ด้านพญ.พรรณพิมล หล่อพิมล ผู้จัดการโครงการ มีเดียส์ มอนิเตอร์ ในฐานะศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ บอกว่า ปัจจุบันประชาชนให้ความสำคัญต่อสื่อเพิ่มขึ้น รับชมสื่อหลากหลายโดยจะเลือกดูเฉพาะรายการที่ตรงกับความสนใจของตัวเองรายการโทรทัศน์จึงต้องปรับตัว

นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าคนไทย ที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป ใช้เวลาวันละประมาณ 3 ชั่วโมงดูโทรทัศน์ และผลสำรวจพบว่า คนไทยร้อยละ 86 ดูโทรทัศน์ทุกวัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน