นร.ประถมจัดแสดงหุ่นละครสายอนุรักษ์ดอนหอยหลอด

นร.ประถมจัดแสดงหุ่นละครสายอนุรักษ์ดอนหอยหลอด

นร.ประถมจัดแสดงหุ่นละครสายอนุรักษ์ดอนหอยหลอด

รูปข่าว : นร.ประถมจัดแสดงหุ่นละครสายอนุรักษ์ดอนหอยหลอด

นร.ประถมจัดแสดงหุ่นละครสายอนุรักษ์ดอนหอยหลอด

นักเรียนประถมโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงครามจัดแสดงหุ่นละครสาย เรื่องการอนุรักษ์ดอนหอยหลอด เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใหญ่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของดอนหอยหลอด
นักเรียนประถมโรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จังหวัดสมุทรสงคราม ตระเวนจัดแสดงหุ่นละครสาย เรื่องการอนุรักษ์ดอนหอยหลอด เพื่อกระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ หันมาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของดอนหอยหลอด หลังจากที่พื้นที่แห่งนีเสื่อมโทรมไปมาก ด้านนางภัทรมน เอี่ยมสมบูรณ์ อาจารย์ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ต.บางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ได้จัดทำสื่อการสอนให้ความรู้เรื่องอนุรักษ์ดอนหอยหลอดโดยผนวกเข้าไปในหลักสูตรของทุกชั้นเรียนด้วย

นางนิรวาน พิพิธสมบัติ นักวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าการขึ้นทะเบียนดอนหอยหลอดเป็นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับโลก หรือ แรมซาร์ไซต์ ไม่ได้มีข้อห้ามในการเข้าใช้พื้นที่ และไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการอนุรักษ์พัฒนาโดยตรง แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำนั้นๆ ให้ทุกคนช่วยกันเป็นผู้ดูแล
ด้านนางบุญยืน ศิริธรรม ชาวบ้านดอนหอยหลอด ต.บางแก้ว เปิดเผยว่าการขึ้นทะเบียน ไม่ได้ช่วยให้ดอนหอยหลอดมีสภาพดีขึ้น แต่กลับมีสภาพเสื่อมโทรม ที่เกิดจากการท่องเที่ยว การประมงเกินขนาด และการบุกรุกทำลายป่าชายเลน จนกระทั่งถึงจุดวิกฤติ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน จึงหันมาร่วมมือกันฟื้นฟูสภาพดอนหอยหลอด

ทั้งนี้ประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียน พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแล้ว 12 แห่ง และเตรียมประกาศอีก 2 แห่ง คือที่เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเกาะพระทอง จังหวัดพังงา โดยพื้นที่ชุ่มน้ำทุกแห่งถือเป็นแหล่งน้ำจืดที่สำคัญ แต่ล้วนมีปัญหาการสูญเสียพื้นที่และความหลากหลายทางชีวภาพจากการบุกรุกทำลาย และปัญหาภาวะโลกร้อน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน