นายทหารจากม.พัน11 ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

นายทหารจากม.พัน11 ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

นายทหารจากม.พัน11 ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

รูปข่าว : นายทหารจากม.พัน11 ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

นายทหารจากม.พัน11 ร่วมลงนามถวายพระพรในหลวง

ประชาชนทั่วสารทิศ ตลอดจนคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆทยอยไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ศาลาศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่เช้า ยังคงมีประชาชนทั่วสารทิศตลอดจนคณะบุคคลจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆไปลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเวลาซึ่งตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช มีประชาชนไปลงนามถวายพระพร แล้ว 1,980,599 คน

รวมทั้งวันนี้ได้มีคณะบุคคลต่างๆ อาทิ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดลำพูน ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองนาสาร และคณะครู นักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยาง นครศรีธรรมราช คณะครูนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และ ชมรมแม่บ้านสี่ควนสองทุ่ง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
นอกจากนี้ยังมีคณะนายทหารจากกองพันทหารม้าที่ 11 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรีมาลงนามถวายพระพร ซึ่งต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อกำลังพลโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมทหารตามแนวชายแดน และทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปกป้องผืนแผ่นดินไทย รวมถึงทหารที่พิการจากการสู้รบตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือทหารและครอบครัวของทหารอย่างต่อเนื่อง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน