ภาคเหนือยังพบการปลูกฝิ่น

ภาคเหนือยังพบการปลูกฝิ่น

ภาคเหนือยังพบการปลูกฝิ่น

รูปข่าว : ภาคเหนือยังพบการปลูกฝิ่น

ภาคเหนือยังพบการปลูกฝิ่น

สหประชาชาติ เผยข้อมูลระบุว่าในช่วง2 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการปลูกฝิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มมากขึ้น และในประเทศไทยยังพบมากในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดทุกประเภทที่มีความพยายามลักลอบนำเข้ามาแนวชายแดนภาคเหนือ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. สำรวจสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศ ในช่วงที่ผ่านมา พบพื้นที่ปลูกฝิ่นปีละประมาณ 1,000 ไร่ และมีแนวโน้มการปลูกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2549-2551 เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.63 โดยพบพื้นที่ปลูกฝิ่นซ้ำซากใน 3จังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ซึ่งฝิ่นร้อยละ 50 ของประเทศ พบในอำเภออมก๋อย เนื่องจากเป็นพื้นที่ยากต่อการเข้าถึง โดยเฉพาะฝิ่นดิบในประเทศไทยเป็นที่ต้องการของตลาด เนื่องจากมีความบริสุทธิ์สูง และเป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดได้ดี จึงทำให้มีนายทุนจ้างชาวไทยภูเขา ให้ลักลอบปลูกฝิ่น
ส่วนสำนักยาเสพติด และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ เปิดเผยข้อมูลระบุว่าในช่วงต้นปี 2552 ประเทศผู้ผลิตฝิ่นรายใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ใช้ในการปลูกฝิ่นเพิ่มมากขึ้น และมีความเสี่ยงว่าการผลิตฝิ่นจะมีปริมาณสูงขึ้นในภูมิภาคนี้

ด้านนายพิภพ ชำนิวิกัยพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ป.ป.ส. เปิดเผยว่าชาวไทยภูเขาที่ลักลอบปลูกฝิ่นในปัจจุบัน มีการข่าว และการประเมินการทำงานของเจ้าหน้าที่ไทยได้ดีขึ้น ซึ่งในหลายครั้งแม้จะพบไร่ฝิ่น แต่ไม่สามารถควบคุมตัวผู้ที่ลักลอบปลูกได้
ปัญหายาเสพติดในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือ มีความสำคัญที่สุดในฐานะเป็นพื้นที่หลักที่ยาเสพติดถูกลักลอบผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากที่สุดของประเทศ แม้ในช่วงปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจำนวนมาก แต่การปราบปรามสามารถสกัดกั้นได้มากขึ้น และการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่ง คือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะตามแนวชายแดนชายแดน ควบคู่ไปกับการป้องกันและปราบปรามด้วย


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน