นโยบายปฏิรูประบบสังคมสวัสดิการ

นโยบายปฏิรูประบบสังคมสวัสดิการ

นโยบายปฏิรูประบบสังคมสวัสดิการ

รูปข่าว : นโยบายปฏิรูประบบสังคมสวัสดิการ

นโยบายปฏิรูประบบสังคมสวัสดิการ

รัฐบาลประกาศว่าในปี 2560 จะให้ประชากรไทย 30 ล้านคน ที่ไม่มีหลักประกันใดๆ จะได้รับสวัสดิการสังคมอย่างถ้วนหน้าเพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต และแม้หลายฝ่ายจะเห็นด้วยกับนโยบายนี้แต่นักเศรษฐศาสตร์ เห็นว่าจะเป็นภาระทางงบประมาณในอนาคต หากไม่มีการทำความเข้าใจและนำหลักการร่วมจ่ายเงินมาบังคับใช้
นางฉลวย และนายพยุงศักดิ์ หมกทอง สองสามีภรรยา อาศัยอยู่ในย่านเคหะร่มเกล้า มากว่า 20 ปี โดยมีรายได้หลักจากการเย็บกระดุมเสื้อ ซึ่งงานเย็บกระดุมเสื้อ มีรายได้ไม่แน่นอน และในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด เพราะมีภาระค่าผ่อนบ้าน และเลี้ยงดูลูก 2 คน โดยนายพยุงศักดิ์ ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ทำให้ ต้องสูญเสียขา และโอกาสในการทำงาน แม้จะจบการศึกษาปริญญาตรีจากวิทยาลัยครูแห่งหนึ่ง แต่นายพยุงศักดิ์ มีบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนขาเทียมทุกๆ 3-4 ปี แต่เงินออมสำหรับไว้ใช้ยามชราภาพ ไม่มีให้พอเหลือเก็บ จึงได้แต่หวังว่า นโยบายเงินออมยามชราภาพ ที่รัฐบาลสัญญาไว้ จะเป็นที่พึ่งสุดท้าย

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผย ปัจจุบันมีคนไทยกว่า 30 ล้านคน ที่ยังไม่มีสวัสดิการรองรับ รัฐบาลจึงมีนโยบายปฎิรูประบบสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นหลักประกันให้กับคนไทยมีสวัสดิการทุกคนภายในปี 2560 โดยปีนี้จะเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการปฏิรูประบบสวัสดิการ และในปี 2554 จะเริ่มสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งในการดำเนินการ รวมทั้งบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จากนั้นจะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้
ด้าน รศ.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่านโยบายนี้จะเป็นปัญหางบประมาณ ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดี พร้อมเสนอให้นำหลักการร่วมจ่ายมาใช้ โดยรัฐบาลจะต้องเอาจริงเอาจังและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายสังคมสวัสดิการ และไม่ปล่อยให้นโยบายนี้ ถูกบิดเบือนไปเป็นนโยบายประชานิยม


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน