องคมนตรีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

องคมนตรีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

องคมนตรีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

รูปข่าว : องคมนตรีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก

องคมนตรีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก


องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีกรรมทหารผ่านศึกทุกสมรภูมิ เนื่องในวันทหารผ่านศึก ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ขอให้ทหารผ่านศึกเป็นแบบอย่างในการสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ในชาติในวันทหารผ่านศึกประจำทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้กำหนดให้มีพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีเหล่าทหารผ่านศึกทั้งหลาย โดยช่วงเช้ามีพิธีวางพวงมาลา ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลา ขณะที่ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร 14 โรงเรียน ร่วมวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงความเสียสละของทหารผ่านศึก

องค์การทหารผ่านศึกได้ให้การสงเคราะห์ด้านสวัสดิการทั่วไป ประเภทต่างๆ แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ทั้งด้านอาชีพการสงเคราะห์ ด้านนิคมเกษตรกรรม การสงเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาล การสงเคราะห์ด้านส่งเสริมสิทธิและเกียรติ

โดยสภากลาโหม และรัฐบาลไปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ เพื่อขยายการสงเคราะห์ให้ครอบคลุมไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักรทั้งภายในและภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด

ส่วนในช่วงบ่าย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธีสวนสนามเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติซึ่งทหารผ่านศึกในสมรภูมิต่างๆ จะเข้าร่วมในพิธีและได้ย้ำผ่านสาส์นเนื่องในวันทหารผ่านศึกให้ทหารเป็นแบบอย่างในการสร้างความสามัคคี และสมานฉันท์ในชาติ ขณะเดียวกันในวันนี้ยังมีกิจกรรมจำหน่ายดอกป๊อปปี้ เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวเป็นประจำทุกปี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน