วท.เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานกินยาแก้ไอ

วท.เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานกินยาแก้ไอ

วท.เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานกินยาแก้ไอ

รูปข่าว : วท.เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานกินยาแก้ไอ

วท.เตือนผู้ปกครองระวังบุตรหลานกินยาแก้ไอ

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเตือนผู้ปกครองให้ช่วยดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและปลูกจิตสำนึกให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตัวเอง หลังเกิดเหตุนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระ รับประทานยาแก้ไอแล้วอาเจียนอย่างรุนแรงกว่า 50 คนนางลัดดา ตั้งสุภาชัย ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เปิดเผยถึงการแก้ปัญหากรณีนักเรียนโรงเรียนวัดท่าพระ รับประทานยาแก้ไอแล้วมีอาการอาเจียน ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลกว่า 50 คนว่า ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันออกตรวจร้านเกมและร้านอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งวางมาตรการไม่ให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุม เช่น การกำหนดเวลาการใช้บริการในช่วงกลางวัน

นางลัดดา เปิดเผยอีกว่า อยากให้ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่บุตรหลานอย่างใกล้ชิด และปลูกจิตสำนึกให้เด็กรู้จักหน้าที่ของเยาวชนที่ดี เนื่องจากการไม่ดูแลบุตรหลานอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ส่วนตัวเด็กเองก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและรู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน