คณะแพทย์จุฬาฯ เผยทุก1ชั่วโมงมีคนเป็นมะเร็งตาย6

คณะแพทย์จุฬาฯ เผยทุก1ชั่วโมงมีคนเป็นมะเร็งตาย6

คณะแพทย์จุฬาฯ เผยทุก1ชั่วโมงมีคนเป็นมะเร็งตาย6

รูปข่าว : คณะแพทย์จุฬาฯ เผยทุก1ชั่วโมงมีคนเป็นมะเร็งตาย6

คณะแพทย์จุฬาฯ เผยทุก1ชั่วโมงมีคนเป็นมะเร็งตาย6

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยปี 2548-2550 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงสุดอันดับ 1 พร้อมระบุทุก 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิต 6 คน แนวโน้มผู้ป่วยโรคมะเร็งมีสูงขึ้นทุกปี
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยข้อมูลระบุตั้งแต่ปี 2548-2550 คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงสุดอันดับ 1 โดยปี 2550 มีผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็ง 53,434 คน และทุกๆ 1 ชั่วโมงจะมีผู้เสียชีวิต 6 คน ส่วนปี 2551 คนไทยป่วยเป็นมะเร็งมากกว่า 120,000 คน โดยผู้ชายเป็นมะเร็งตับมากที่สุด รองลงมา คือ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ ส่วนผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกมากที่สุด รองลงมา คือ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปอด โดยผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 80 ไปพบแพทย์เมื่อมะเร็งลุกลาม ซึ่งหากตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก มีโอกาสหายขาดร้อยละ 80-90

แนวโน้มผู้ป่วยโรคมะเร็งมีสูงขึ้นทุกปี และกว่าร้อยละ 70 โรคเกิดจากสภาพแวดล้อม อาทิ มลภาวะที่เพิ่มมากขึ้น สารพิษที่ปนเปื้อนในอาหาร ความเครียดที่เกิดจากการดำเนินชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน