วิทยาลัยนครราชสีมาไม่ผ่านมาตรฐาน ลอยแพนศ.พยาบาล

วิทยาลัยนครราชสีมาไม่ผ่านมาตรฐาน ลอยแพนศ.พยาบาล

วิทยาลัยนครราชสีมาไม่ผ่านมาตรฐาน ลอยแพนศ.พยาบาล

รูปข่าว : วิทยาลัยนครราชสีมาไม่ผ่านมาตรฐาน ลอยแพนศ.พยาบาล

วิทยาลัยนครราชสีมาไม่ผ่านมาตรฐาน ลอยแพนศ.พยาบาล

นักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยนครราชสีมา 41 คน ต้องกลายนักศึกษาพยาบาลเถื่อน หลังเลขาธิการสภาการพยาบาลชี้แจงว่า ไม่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตให้ไปเรียนในสถาบันอื่นได้ เพราะคณะพยาบาลศาสตร์ในวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล
นางสุจินต์ วิจิตรกาญจน์ เลขาธิการสภาการพยาบาล เปิดเผยว่านักศึกษาชั้นปี1 คณะพยาบาลศาสตร์ จากวิทยาลัยนครราชสีมา 41 คน ไม่สามารถถ่ายโอนหน่วยกิตให้ไปเรียนในสถาบันอื่นได้ เพราะการเปิดสอนของคณะพยาบาลศาสตร์ในวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสภาการพยาบาล และถูกสั่งให้ยุติการรับนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา แต่วิทยาลัยยังรับนักศึกษาเพิ่ม ส่งผลให้นักศึกษาเสียค่าเล่าเรียนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 45,000 บาทต่อเทอม และเมื่อเรียนจบหลักสูตรยังไม่มีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ทำให้นักศึกษาเหล่านี้ต้องกลายพยาบาลเถื่อน
คณะพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยแห่งนี้เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2549 แต่ไม่ผ่านการประเมินทั้งเรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ที่สอนไม่ได้จบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาเกินมาตรฐาน 1 ต่อ 8 คน แผนการเรียนการสอนไม่ชัดเจน และผลประเมินการสอนที่ไม่ผ่านมาตรฐาน จึงขอให้ไปปรับปรุงคุณภาพ และหยุดการรับนักศึกษาเพิ่มตั้งแต่ปี 2550

ขณะที่นางเลขา สมยืน อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา กล่าวชี้แจงว่า คณะผู้บริหารและครูอาจารย์ ไม่เคยทราบเรื่องที่สภาการพยาบาลสั่งให้หยุดรับนักศึกษาใหม่มาก่อน พร้อมยืนยันว่าขณะนี้คณาจารย์พยายามช่วยกันพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ให้ผ่านการรับรองจากสภาการพยาบาลให้ได้ ก่อนหน้านี้ นักศึกษาทั้งหมด ได้เข้าแจ้งความตำรวจกองปราบ ให้ดำเนินคดีกับอธิการบดี วิทยาลัยนครราชสีมาในข้อหา ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนแล้ว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน