ปัญหาภัยแล้งเริ่มรุนแรง

ปัญหาภัยแล้งเริ่มรุนแรง

ปัญหาภัยแล้งเริ่มรุนแรง

รูปข่าว : ปัญหาภัยแล้งเริ่มรุนแรง

ปัญหาภัยแล้งเริ่มรุนแรง

หลายจังหวัดทั่วประเทศเริ่มประสบภัยแล้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลำน้ำธรรมชาติที่บางจุดแห้งจนเห็นสันกลางน้ำ
นักโทษเรือนจำ จ.กาฬสินธุ์ เก็บผักตบชวา และขุดลอกคลองสาธารณะ ภายในวัดป่าแดนนาบุญ บ้านวังยูง ต.ลำพาน อ.เมือง เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำไว้กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากตำบลลำพานแม้จะติดกับลำน้ำพาน แต่ปีนี้ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็วและเริ่มแห้งขอดเจ้าหน้าจึงต้องเร่งปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชน

เช่นเดียวกับน้ำในแม่น้ำปิงที่ลดลงอย่างรวดเร็วจนบางช่วงเห็นเนินทราย ทำให้เกษตรกรใน อ.บรรพตพิสัย อ.เก้าเลี้ยว และ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ กำลังได้รับความเดือดร้อน ชาวนาที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำปิงบอกว่าหากสถานการณ์ยังเป็นลักณะเช่นนี้ต้นข้าวที่ปลูกไว้อาจต้องตายทั้งหมด

ขณะที่เกษตรกรใน ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตรหันมาปลูกมันเทศ และข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และดูแลรักษาง่ายหลังระดับในแม่น้ำยม ลดระดับลงจนเกือบแห้ง บางจุดมีระดับน้ำเหลือไม่ถึง 1 เมตร


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน