สภาอุตสาหกรรมฯตั้งเป้าส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่ม

สภาอุตสาหกรรมฯตั้งเป้าส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่ม

สภาอุตสาหกรรมฯตั้งเป้าส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่ม

รูปข่าว : สภาอุตสาหกรรมฯตั้งเป้าส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่ม

สภาอุตสาหกรรมฯตั้งเป้าส่งออกยางพาราแปรรูปเพิ่ม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรียกร้องรัฐบาลส่งเสริมให้ต่างประเทศ ซึ่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์และถุงมือยาง
นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ประธานคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวระหว่างงานสัมมนายกระดับขีดความสามารถคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา เรียกร้องรัฐบาลส่งเสริมให้ต่างประเทศซึ่งมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น นอกเหนือจากการเตรียมจัดตั้งสถาบันวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก พร้อมระบุสภาอุตสาหกรรมกำหนดเป้าหมายภายใน 5 ปี ไทยจะต้องส่งออกจำนวนยางแปรรูปให้ได้ร้อยละ24หรือ เพิ่มขึ้นอีก 1 เท่า โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางล้อรถยนต์และถุงมือยาง
ปัจจุบันไทยส่งออกยางพาราทุกประเภทคิดเป็นมูลค่ากว่า 500,000 ล้านบาท โดยร้อยละ88 เป็นการส่งออกวัตถุดิบ ร้อยละ12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปแล้ว ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำ ทั้งที่ไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบยางพารารายใหญ่ของโลก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน