ห้ามรถตู้อายุเกิน 10 ปีวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ห้ามรถตู้อายุเกิน 10 ปีวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ห้ามรถตู้อายุเกิน 10 ปีวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

รูปข่าว : ห้ามรถตู้อายุเกิน 10 ปีวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

ห้ามรถตู้อายุเกิน 10 ปีวิ่งรับส่งผู้โดยสาร เริ่ม 1 มิ.ย.นี้

“ชัยรัตน์” อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 53 เป็นต้นไป ห้ามรถตู้ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ให้บริการประชาชน หวั่นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ที่รถมีอายุการใช้งานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะต้องนำรถตู้คันใหม่มาให้บริการประชาชนแทนคันเก่า เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดกับรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา มีสาเหตุมาจากสภาพตัวรถที่ไม่แข็งแรง เพราะผ่านการใช้งานมานาน ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก

ส่วนรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ๆ ขณะนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำลังศึกษาข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดอายุการใช้งานของรถ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ ผลการสำรวจรถทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธ.ค.2551 มีทั้งสิ้น 115,157 คัน โดยรถที่ใช้งานในกรุงเทพฯ ได้แก่ รถ ขสมก. รถร่วม รถสองแถว และรถตู้อายุไม่เกิน 10 ปี มีทั้งสิ้น 9,434 คัน รถที่มีอายุ 11-20 ปี มี 4,924 คัน และรถที่มีอายุ 20-30 ปี มี 1,889 คัน ส่วนรถโดยสารของบริษัท ขนส่ง จำกัด (บ.ข.ส.) และรถร่วมบริการ อายุไม่เกิน 10 ปี มี 1,895 คัน และรถที่มีอายุ 11-20 ปี มี 525 คัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน