ผอ.สำนักสันติวิธีแนะรัฐบาลยุติสร้างชนวนรุนแรง

ผอ.สำนักสันติวิธีแนะรัฐบาลยุติสร้างชนวนรุนแรง

ผอ.สำนักสันติวิธีแนะรัฐบาลยุติสร้างชนวนรุนแรง

รูปข่าว : ผอ.สำนักสันติวิธีแนะรัฐบาลยุติสร้างชนวนรุนแรง

ผอ.สำนักสันติวิธีแนะรัฐบาลยุติสร้างชนวนรุนแรง

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เสนอแนะรัฐบาลยุติการสร้างเงื่อนไขหรือชนวนเหตุแห่งความรุนแรง โดยย้ำถึงการเจรจาและสร้างความสมานฉันท์ในชาติสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดกิจกรรมวิชาการ "สัมมนา ทางออกสำหรับความขัดแย้ง" เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุลศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชามพรรษา 83 พรรษา ในปี 2553

โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า ได้เสนอแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งทางการเมือง ด้วยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พบกันและแลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังข้อเสนอเห็นซึ่งกันและกัน แต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปราศจากการบิดเบือนเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี ทั้งกรณีของการให้อภัย และการสร้างความปองดองในสังคม บ้านเมืองและประเทศ

ส่วนบทบาทของผู้นำรัฐบาล ที่ต้องแสดงออกถึงความจริงและเงื่อนไขการก่อเกิดความขัดแย้งเพิ่มเติม หรือเป็นชนวนของความรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ออกมาถึงการวางกรอบดำเนินการ การพูดการตอบโต้ หรือการกระทำ ที่จะเป็นการกรณีความท้าทายฝ่ายตรงข้าม และย้ำให้ยกเลิกนโยบายแบบปูพรม ที่จะนำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่น ตลอดจนบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ก็ควรยุติบทบาทการเมืองอย่างจริงจัง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน