Anti GAT-PAT เล็งร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Anti GAT-PAT เล็งร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Anti GAT-PAT เล็งร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รูปข่าว : Anti GAT-PAT เล็งร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

Anti GAT-PAT เล็งร้องขอเปลี่ยนเกณฑ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย

กลุ่ม Anti GAT-PAT เรียกร้องให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจัดแนะแนวข้อสอบให้กับนักเรียน หลังจากมีการเปลี่ยนแนวข้อสอบกะทันหัน
ความสับสนไม่เข้าใจแนวข้อสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และข้อสอบความถนัดทั่วไป และความถนัดเฉพาะด้าน (GAT-PAT) เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้เยาวชนเกิดการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเยาวชนเพื่อการศึกษาไทย หรือกลุ่ม Anti GAT-PAT จัดทำเว็บไซต์ Anti GAT-PAT ขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำแนวข้อสอบกันเอง

นายนัฐพงษ์ ฉัตรไชยศิริ ประธานเครือข่ายเยาวชนเพื่อการศึกษาไทย ระบุว่า เนื่องจากนักเรียนทุกคนได้รับผลกระทบจากการจัดสอบที่มีถึงปีละ 3 ครั้ง ประกอบกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปลี่ยนแนวข้อสอบกะทันหัน จึงทำให้นักเรียนจำนวนมากเตรียมตัวสอบไม่ทัน

ขณะนี้เครือข่ายเยาวชนเพื่อการศึกษาไทยกำลังรวบรวมรายชื่อนักเรียน เพื่อเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ช่วยพิจารณาความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยใหม่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน