ทีวีไทยสัญจร จ.เชียงราย

ทีวีไทยสัญจร จ.เชียงราย

ทีวีไทยสัญจร จ.เชียงราย

รูปข่าว : ทีวีไทยสัญจร จ.เชียงราย

ทีวีไทยสัญจร จ.เชียงราย

สภาผู้ชมฯ ทีวีไทยสัญจรที่จังหวัดเชียงราย พบว่า ชาวบ้านในภาคเหนือยังต้องการให้ทีวีไทยนำเสนอข่าวการขับเคลื่อนของภาคประชาชนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันตัวแทนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทีวีไทย เข้าร่วมประชุมทีวีไทยสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ที่ชุมชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. โดยมีนายกิตติชัย ใสสะอาด ประธานสภาผู้ชมทีวีไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างสภาผู้ชมและเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน 17 จังหวัดภาคเหนือ

เครือข่ายองค์กรชาวบ้านในภาคเหนือส่วนใหญ่พอใจการทำงานของทีวีสาธารณะ พร้อมขอให้นำเสนอข่าวสารที่ทำให้มีการแก้ปัญหาในชนบทและชุมชนเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และการบุกรุกพื้นที่ป่า

สำหรับการประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังของทีวีไทยในปี 2553 จะจัดเวทีสัญจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพบปะเครือข่ายเพื่อนทีวีไทย และเดินหน้าสร้างแรงขับเคลื่อนในรูปแบบการพัฒนาจากฐานรากของประชาชน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน