“นิกร” เล็งเสนอปรับอัตราชดเชยเกษตรกรรับภัยแล้ง

“นิกร” เล็งเสนอปรับอัตราชดเชยเกษตรกรรับภัยแล้ง

“นิกร” เล็งเสนอปรับอัตราชดเชยเกษตรกรรับภัยแล้ง

รูปข่าว : “นิกร” เล็งเสนอปรับอัตราชดเชยเกษตรกรรับภัยแล้ง

“นิกร” เล็งเสนอปรับอัตราชดเชยเกษตรกรรับภัยแล้ง

“นิกร” ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ เตรียมเสนอค่าชดเชยให้เกษตรกรในเขตชลประทานน้อยลง เพราะเป็นต้นเหตุภัยแล้งปีนี้ ขณะที่ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ แนะเกษตรกรบริหารการเพาะปลูกอย่างยั่งยืน
นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวแสดงความเป็นห่วงกรณีราคาสินค้าเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรเร่งเพาะปลูกพืชผล เพราะพฤติกรรมดังกล่าว อาจทำให้ชาวนามีหนี้มากกว่าผลกำไรจากราคาพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากขาดการบริหารจัดการระบบเพาะปลูกอย่างยั่งยืน เช่น การคัดเลือกพันธุ์ข้าวแทนการซื้อจากท้องตลาด การลดต้นทุนการผลิตด้วยปุ๋ยอินทรีย์

ด้านนายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เตรียมมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรแล้ว หลังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบงบประมาณดำเนินการกว่า 120 ล้านบาท พร้อมยอมรับว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้าจะรุนแรงมากที่สุด ซึ่งเป็นผลจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ทำให้เตรียมเสนอทบทวนเงินชดเชยเกษตรกรในเขตชลประทานน้อยกว่านอกเขตชลประทาน เพราะเป็นต้นเหตุของภัยแล้งปีนี้

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกทำความเข้าใจกับเกษตรถึงการปลูกพืชชนิดใช้น้ำน้อยแทนการปลูกข้าว กำหนดแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำ การทำฝนหลวงและจ่ายเงินชดเชยกับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง และโครงการประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและโรคพืช


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน