"คลัง" ลดเงินอุดหนุน ขสมก. เหลือ 869 ล้านบาท

"คลัง" ลดเงินอุดหนุน ขสมก. เหลือ 869 ล้านบาท

"คลัง" ลดเงินอุดหนุน ขสมก. เหลือ 869 ล้านบาท

รูปข่าว : "คลัง" ลดเงินอุดหนุน ขสมก. เหลือ 869 ล้านบาท

กระทรวงการคลังปรับลดวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะของ ขสมก. ในปีงบประมาณ 2553 ลงเหลือ 869 ล้านบาท จากเดิม 1,128 ล้านบาท ระบุ ขสมก. มีรถที่ให้บริการเชิงสังคมลดลง และได้รับเงินอุดหนุนจากมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนแล้วน.ส.สุภา ปิยะจิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ที่มีนางเบญจา หลุยเจริญ รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธาน มีมติปรับลดวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจำปีงบประมาณ 2553 ลงเหลือ 869 ล้านบาท จากเดิม 1,128 ล้านบาท เนื่องจาก ขสมก. มีจำนวนรถที่ให้บริการเชิงสังคมลดลง รวมถึงยังได้รับเงินอุดหนุนจากมาตรการลดค่าครองชีพของประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ บอร์ดยังได้มีมติให้พิจารณาจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2553 ตามมติคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ที่ให้รัฐวิสาหกิจ 3 แห่ง ได้รับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 2,355 ล้านบาท , การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จำนวน 1,174. 411 ล้านบาท และ ขสมก. จำนวน 869 ล้านบาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน