พม.พร้อมรับดูแลเด็กบ้านครูน้อย

พม.พร้อมรับดูแลเด็กบ้านครูน้อย

พม.พร้อมรับดูแลเด็กบ้านครูน้อย

รูปข่าว : พม.พร้อมรับดูแลเด็กบ้านครูน้อย

พม.พร้อมรับดูแลเด็กบ้านครูน้อย

พม.พร้อมรับดูแลเด็กบ้านครูน้อยทั้ง 72 คน โดยจะจัดบ้านราชวิถี บ้านเมืองนนท์ สถานเลี้ยงเด็กบางมด ให้เป็นที่พักอาศัย
นางญาณี เลิศไกร รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงความช่วยเหลือเด็กในบ้านครูน้อย หรือนางนวลน้อย ทิมกุล ทั้ง 72 คนว่า ทางพม.จะเข้าไปตรวจสอบรายชื่อเด็ก รวมถึงพ่อแม่ของเด็ก และหากเด็กคนใดต้องการที่จะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของพม. ก็ยินดีที่จะรับเลี้ยงดูและให้การศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีสถานที่รองรับ เช่น บ้านราชวิถี บ้านเมืองนนท์ สถานเลี้ยงเด็กบางมด เป็นต้น ส่วนปัญหาหนี้สินนั้น คงต้องให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดูแล


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน