รมว.พม.ยันไม่ชำระหนี้แทนครูน้อย

รมว.พม.ยันไม่ชำระหนี้แทนครูน้อย

รมว.พม.ยันไม่ชำระหนี้แทนครูน้อย

รูปข่าว : รมว.พม.ยันไม่ชำระหนี้แทนครูน้อย

รมว.พม.ยันไม่ชำระหนี้แทนครูน้อย

“อิสสระ” รมว.พม.ยืนยันไม่สามารถชำระหนี้แทนครูน้อยได้ แต่จะช่วยเหลือด้วยการรับเด็กไปเลี้ยงดูต่อในสถานสงเคราะห์ หากครูน้อยและเด็กยินยอม ขณะที่กรรมการเลขานุการมูลนิธิเด็ก ระบุการทำงานเพื่อสังคมนอกจากการมีจิตสาธารณะ จะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีควบคู่ไปด้วย
นายพิภพ ธงไชย กรรมการเลขานุการมูลนิธิเด็ก กล่าวถึงนางนวลน้อย ทิมกุล หรือครูน้อยว่า เป็นคนที่มีจิตใจดี แต่การรับเด็กเกือบ 100 คน ถือว่าเป็นการทำงานเกินตัว พร้อมเห็นว่า การทำงานสาธารณะจะต้องมีระบบบริหารจัดการที่ดี ควรมีคณะกรรมการดูแลค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ ต้องมีฝ่ายบัญชี ฝ่ายระดมทุน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านการเงิน และสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้

ด้านนายอิสสระ สมชัย รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระบุว่า กระทรวงฯ ไม่มีอำนาจอนุมัติงบประมาณเพื่อชำระหนี้แทนครูน้อยได้ แต่ทั้งนี้จะช่วยเหลือในส่วนของการดูแลเด็กในความรับผิดชอบของครูน้อย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย โดยมีข้อเสนอให้เด็กย้ายเข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ หรือกรณีที่มีครอบครัวอุปการะต้องการรับเด็กไปเลี้ยงดู ทางกระทรวงฯ ก็มีเงินอุดหนุนให้เดือนละ 2,000 บาท


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน