เลขาฯมูลนิธิคุ้มครองเด็กแนะใช้ระบบมูลนิธิแก้ปัญหาบ้านครูน้อย

เลขาฯมูลนิธิคุ้มครองเด็กแนะใช้ระบบมูลนิธิแก้ปัญหาบ้านครูน้อย

เลขาฯมูลนิธิคุ้มครองเด็กแนะใช้ระบบมูลนิธิแก้ปัญหาบ้านครูน้อย

รูปข่าว : เลขาฯมูลนิธิคุ้มครองเด็กแนะใช้ระบบมูลนิธิแก้ปัญหาบ้านครูน้อย

เลขาฯมูลนิธิคุ้มครองเด็กแนะใช้ระบบมูลนิธิแก้ปัญหาบ้านครูน้อย

เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก มองปัญหาหนี้สินบ้านครูน้อยเกิดจากการขาดระบบการจัดการด้านการเงินและรูปแบบในการสงเคราะห์เด็กในบ้าน แนะใช้ระบบมูลนิธิเข้ามาแก้ไขปัญหานายมนตรี สินทวิชัย เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก มองปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นกับบ้านครูน้อย ของนางนวลน้อย ทิมกุล เป็นเพราะขาดระบบการจัดการด้านการเงินและรูปแบบในการสงเคราะห์เด็กในบ้านครูน้อย เพราะที่ผ่านมาปัญหาเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อยอดการบริจาคช่วยเหลืองานมูลนิธิและสงเคราะห์ต่างเป็นจำนวนมาก หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีจะเกิดปัญหาหนี้สินได้ พร้อมเสนอให้ใช้รูปแบบของมูลนิธิเข้ามาแก้ไขปัญหาในบ้านครูน้อย

ด้านนางญาณี เลิศไกร รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยืนยันทางกรมพร้อมเข้าไปดูแลช่วยเหลือระบบจัดการด้านการเงินและการสงเคราะห์ให้กับบ้านครูน้อย แต่จะต้องมีการสะสางปัญหาหนี้สินให้เรียบร้อยเสียก่อน โดยอาจทำในรูปแบบสถานสงเคราะห์บ้านครูน้อย เพื่อที่จะได้รับเงินสนับสนุนมากกว่าที่ผ่านมา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน