“อานันท์” จัดรับฟังความคิดเห็นตั้งองค์การอิสระ

“อานันท์” จัดรับฟังความคิดเห็นตั้งองค์การอิสระ

“อานันท์” จัดรับฟังความคิดเห็นตั้งองค์การอิสระ

รูปข่าว : “อานันท์” จัดรับฟังความคิดเห็นตั้งองค์การอิสระ

“อานันท์” จัดรับฟังความคิดเห็นตั้งองค์การอิสระ

"อานันท์" ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เปิดเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นการจัดตั้งองค์การอิสระ พร้อมย้ำว่า โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทั้ง 65 โครงการ ที่ถูกศาลปกครองสั่งระงับชั่วคราว สามารถเดินหน้าตามกระบวนการตามมาตรา 67 วรรค 2 ในมาตรการที่ออกมารองรับได้นายอานันท์ ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยืนยันอีกครั้งว่า โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ที่ถูกศาลปกครองสั่งระงับชั่วคราว 65 โครงการ สามารถเดินหน้าจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามแนวทางที่คณะกรรมการ 4 ฝ่ายได้เสนอให้จัดทำสมบูรณ์ไปแล้วก่อนหน้านี้ได้ทันที ระหว่างรอการจัดตั้งองค์การอิสระ

นายอานันท์ คาดการณ์ว่า การจัดตั้งองค์การอิสระชั่วคราวตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี จะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งจะเป็นเงื่อนเวลาที่สอดคล้องพอดี หากทั้ง 65 โครงการเริ่มจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยระหว่างนี้จะจัดเวทีชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น เพื่อร่วมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และประกาศแจ้งรายชื่อผู้แทนองค์การเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป ส่วนการจัดตั้งองค์การอิสระถาวรจะต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ ซึ่งอาจใช้เวลาในกระบวนการทางสภานานถึง 2 ปี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน