นายกฯแจงงบปี 59 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด5.2แสนล.รองลงมามท.-กห.

นายกฯแจงงบปี 59 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด5.2แสนล.รองลงมามท.-กห.

นายกฯแจงงบปี 59 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด5.2แสนล.รองลงมามท.-กห.

รูปข่าว : นายกฯแจงงบปี 59 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด5.2แสนล.รองลงมามท.-กห.

นายกฯแจงงบปี 59 วงเงิน 2.7 ล้านล้านบาท ศธ.มากสุด5.2แสนล.รองลงมามท.-กห. สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 วาระแรก นายกรัฐมนตรีชี้แจงหลักการและเหตุผลต่อที่ประชุม ยืนยันความจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณ 2,720,000 ล้านบาท ขับเคลื่อนประเทศและวางรากฐานในอนาคต ขณะที่ศธ.ขอมากสุด 5.2 แสนล้าน รองลงมามหาดไทย-กลาโหม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดทำเป็นวาระแรก โดยมีวงเงินรวม 2,720,000 ล้านบาท โดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อ สนช.ถึงหลักการและเหตุผลในการเสนองบประมาณ เพื่อขับเคลื่อนประเทศและวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพราะมีความจำเป็นที่ต้องสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยการเพิ่มงบประมาณลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 แต่ก็มีการตัดงบประมาณออกบางส่วน เช่น งบประมาณดูงานต่างประเทศและงบประมาณส่วนต่างๆ ที่ไม่จำเป็น

ทั้งนี้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 ปรับวงเงินเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2558 จำนวน 145,000 ล้านบาท โดยกำหนดโครงสร้างแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง รายจ่ายลงทุนและรายจ่ายชำระคืนเงินกู้

โดยกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดคือกระทรวงศึกษาธิการวงเงินกว่า 520,000 ล้านบาท ส่วนกระทรวงมหาดไทยได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 340,000 ล้านบาท กระทรวงกลาโหมกว่า 200,000 ล้านบาท และกระทรวงการคลังกว่า 190,000 ล้านบาท ขณะที่งบกลางถูกกำหนดไว้เป็นวงเงินกว่า 400,000 ล้านบาท


กลับขึ้นด้านบน