ก.เกษตรฯทุ่มเงิน 900 ล้านเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ก.เกษตรฯทุ่มเงิน 900 ล้านเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ก.เกษตรฯทุ่มเงิน 900 ล้านเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

รูปข่าว : ก.เกษตรฯทุ่มเงิน 900 ล้านเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ก.เกษตรฯทุ่มเงิน 900 ล้านเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์

ปลัดเกษตรฯ ทุ่มงบประมาณ 900 ล้านบาทเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ หวังพัฒนา และเพิ่มมูลค่าสินค้าหลักของไทยนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงได้ตั้งงบประมาณในปี 2554 ไว้ที่ 900 ล้านบาท เพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยที่เป็นพื้นที่การเกษตรให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์ โดยตั้งเป้าหมายพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์ไว้ที่ 17 ล้านไร่ และมีจำนวนเกษตรกรทั้งหมด 17,000 ราย ขณะที่หากพื้นที่ใดไม่สามารถทำเกษตรอินทรีย์ได้ทั้งหมดจะเสนอให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ หรือเพาะปลูกพืชปลอดสารพิษแทน

นอกจากนี้ กระทรวงจะเข้าไปพัฒนา และเพิ่มมูลค่าของสินค้าหลักของไทย เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ และสมุนไพร เพื่อนำไปจำหน่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา ไทยมีรายได้จากการส่งออกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2,000 ล้านบาท คาดว่าผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์จะสร้างรายได้เข้าประเทศหลายพันล้านบาทในอนาคต


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน