ภัยแล้งรุนแรงคุกคามภาคเหนือ-อีสาน

ภัยแล้งรุนแรงคุกคามภาคเหนือ-อีสาน

ภัยแล้งรุนแรงคุกคามภาคเหนือ-อีสาน

รูปข่าว : ภัยแล้งรุนแรงคุกคามภาคเหนือ-อีสาน

ภัยแล้งรุนแรงคุกคามภาคเหนือ-อีสาน

ภัยแล้งที่คุกคามในหลายจังหวัดทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ชาวนาหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพหลังจากน้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติแห้งขอดชาวบ้านชมพู ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ช่วยกันกรอกกระสอบทราย เพื่อนำไปทำฝายกั้นน้ำบริเวณคลองชมพูเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง หลังสำนักชลประทานจังหวัดระบุนี้พื้นที่ อ.เนินมะปรางจะประสบภัยแล้งรุนแรงในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า

ส่วนที่ จ.กำแพงเพชรมีเกษตรกรไปขอขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีรอบที่ 2 กับผู้นำหมู่บ้านเนื่องจากไม่มีน้ำทำนา ขณะที่บางคนต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่นแทนเพื่อความอยู่รอด

เช่นเดียวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดในเขตหมู่ที่ 1 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตรที่ต้องนำเป็ดไล่ทุ่งกว่า 3 พันตัว ไปเลี้ยงในคลองชลประทาน หลังชาวนาสูบน้ำจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติไปหล่อเลี้ยงนาข้าวจนไม่เพียงพอจะใช้เลี้ยงเป็ด

ส่วนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสถานการณ์ก็รุนแรงไม่แพ้กัน เช่น เกษตกรปลูกไร่มันสำปะหลังใน จ.นครราชสีมา ต้องใช้รถบรรทุกน้ำมารด เนื่องจากฝนทิ้งช่วงทำให้ไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อยที่เพิ่งปลูกใหม่ใกล้ยืนต้นตาย

ส่วน จ.ชัยภูมิชลประทานจังหวัดระบุว่า แหล่งน้ำทั้ง 15 แห่มีปริมาณน้ำ เหลือเพียง 366 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านให้งดปลูกพืชที่ใช้น้ำมาก โดยเฉพาะข้าวนาปรังที่ปลูกเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสนไร่

ขณะที่นาข้าวใน อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย และ จ.หนองบัวลำภู กำลังประสบปัญหาเพลี้ยและศรัตรูข้าวระบาดเนื่องจากภาวะแห้งแล้งมีน้ำน้อย โดยเกษตรจังหวัดกำชับห้ามนำต้นพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบเคลื่อนย้ายไปปลูกพื้นที่อื่นเพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายวงกว้างออกไปอีก


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน