ชาวสุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี

ชาวสุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี

ชาวสุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี

รูปข่าว : ชาวสุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี

ชาวสุราษฎร์ธานี คัดค้านโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี

ชาวบ้านในพื้นที่โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมนุมคัดค้านโครงการ หลังรัฐบาลอนุมัติให้กรมชลประทานใช้งบประมาณไทยเข้มแข็งดำเนินการ เพราะเกรงว่าจะกระทบกับที่ทำกินของชาวบ้าน กว่า 1,000 ครอบครัว
ตัวแทนชาวบ้าน ใน 3 อำเภอ คือ อำเภอคีรีรัฐนิคม พุนพิน และอำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเลิกการก่อสร้างคลองส่งน้ำ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ของกรมชลประทาน โดยนายวิโรจน์ ทองเกษม ตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า โครงการนี้จะมีการเวนคืนพื้นที่การเกษตรและบ้านหลายพันไร่ เพื่อขุดคลองระบายน้ำ เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรของชาวบ้าน

ขณะที่นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุม พร้อมยืนยันว่าจะทำประชาพิจารณ์เรื่องนี้ ชาวบ้านจึงพอใจ และสลายการชุมนุม
สำหรับโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง กรมชลประทาน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการน้ำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตั้งแต่ปี 2533 แต่ยุติโครงการไป และล่าสุดรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ โครงการไทยเข้มแข็ง เพื่อก่อสร้างใหม่ และถูกชาวบ้านคัดค้าน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน