ดุสิตโพลชี้ปชช.ส่วนใหญ่เห็นไม่ควรใช้GT200ต่อไป

ดุสิตโพลชี้ปชช.ส่วนใหญ่เห็นไม่ควรใช้GT200ต่อไป

ดุสิตโพลชี้ปชช.ส่วนใหญ่เห็นไม่ควรใช้GT200ต่อไป

รูปข่าว : ดุสิตโพลชี้ปชช.ส่วนใหญ่เห็นไม่ควรใช้GT200ต่อไป

ดุสิตโพลชี้ปชช.ส่วนใหญ่เห็นไม่ควรใช้GT200ต่อไป

ดุสิตโพลชี้ประชาชนส่วนใหญ่สับสนความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับกองทัพในการใช้หรือไม่ใช้เครื่อง GT200 และไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการใช้เครื่องนี้ต่อไป เพราะเป็นห่วงชีวิตประชาชน
แม้จะมีการยืนยันชัดเจนจากนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ว่าจะไม่มีการซื้ออุปกรณ์นี้เพิ่มเติม โดยขอให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการได้แจ้งผลและอธิบายให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันกับผู้ใช้เครื่องตรวจหาวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT200 ขณะที่พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก ได้แถลงยืนยันที่จะให้เจ้าหน้าที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และหน่วยงานของกองทัพใช้เครื่อง GT200 ต่อไป

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อเครื่อง GT200 จำนวน 1,260 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 39.23 รู้สึกสับสนถึงประสิทธิภาพของเครื่อง GT200 เนื่องจากรัฐบาลและทหารให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ขณะที่ร้อยละ 27.20 ระบุอยากให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญ ส่วนร้อยละ 19.83 อยากให้ตรวจสอบที่มาการจัดซื้อเครื่อง GT200 อย่างละเอียด และร้อยละ 13.74 เห็นว่าผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง GT200 ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จัดซื้อมา

ส่วนกรณีความคิดเห็นว่าควรใช้เครื่อง GT200 ต่อไปหรือไม่นั้น ประชาชนร้อยละ 52.38 เห็นว่าไม่ควรใช้ เพราะไม่มั่นใจในประสิทธิภาพของเครื่อง ขณะที่ร้อยละ 25.71 เห็นว่าควรใช้ต่อไป เพราะทหารได้ออกมายืนยันถึงประสิทธิภาพของเครื่องแล้ว และร้อยละ 21.91 ระบุว่าไม่แน่ใจ เพราะข้อมูลของนายกรัฐมนตรีกับกองทัพมีความแตกต่างกัน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน