ผู้เชี่ยวชาญเชื่อจัดซื้อ GT200 บกพร่องโดยสุจริต

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อจัดซื้อ GT200 บกพร่องโดยสุจริต

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อจัดซื้อ GT200 บกพร่องโดยสุจริต

รูปข่าว : ผู้เชี่ยวชาญเชื่อจัดซื้อ GT200 บกพร่องโดยสุจริต

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อจัดซื้อ GT200 บกพร่องโดยสุจริต

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการทุจริต เชื่อกระบวนการจัดซื้อเครื่อง GT200 เป็นความบกพร่องโดยสุจริตมากกว่าจะคิดทุจริตคอร์รัปชั่น
นายเจริญ เจษฎาวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายใน ยอมรับผลการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องตรวจหาวัตถุระเบิด GT200 ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ใช้ แต่ส่วนตัวยังไม่ต้องการให้สังคมเหมารวมว่าเกิดการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง แต่อาจเป็นไปด้วยความบกพร่อง ไม่มีการศึกษาถึงประสิทธิภาพให้ชัดเจน เพราะข้อมูลจากต่างประเทศระบุว่า ประสิทธิภาพเครื่อง GT200 เป็นทุจริตด้วยการโฆษณาเกินจริง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในยังเรียกร้องให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของแต่ละองค์กรที่มีการจัดซื้อเครื่อง GT200, อัลฟ่า 6 และอุปกรณ์อื่น ตรวจสอบโครงการจัดซื้อทั้งหมด ตั้งแต่แนวคิดการจัดซื้อไปจนถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่แก่ฝ่ายใด เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า เป็นการจัดซื้อที่บกพร่องโดยสุจริต หรือทุจริต


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน