ก.พ.เปิดคัดเลือกนักเรียนม.ปลายรับทุน UWC

ก.พ.เปิดคัดเลือกนักเรียนม.ปลายรับทุน UWC

ก.พ.เปิดคัดเลือกนักเรียนม.ปลายรับทุน UWC

รูปข่าว : ก.พ.เปิดคัดเลือกนักเรียนม.ปลายรับทุน UWC

ก.พ.เปิดคัดเลือกนักเรียนม.ปลายรับทุน UWC

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือก.พ.เปิดคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนไปศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศ ทั้งในประเทศในยุโรป และเอเชียนางเบญจวรรณ สร่างนิทร เลขาธิการก.พ. เปิดเผยว่า องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือUnited World Colleges (UWC) กำลังเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยไปศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในต่างประเทศตามหลักสูตร International Baccalacurcatc เป็นเวลา 2 ปี โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 16-18 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2535 – 31 สิงหาคม 2537) กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นในปะเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า(โรงเรียนนานาชาติ) มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

สำหรับวิทยาลัยในเครือขององค์การฯมีดังนี้
หน่วยที่ 1 ศึกษาที่ Lester B. Pearson UWC of the Pacific เมือง Victoria รัฐ British Columbia ประเทศแคนาดา จำนวน 1 ทุน

หน่วยที่ 2 ศึกษาที่ UWC of the Adriatic เมือง Dunio ประเทศอิตาลี จำนวน 1 ทุน

หน่วยที่ 3 ศึกษาที่ Red Cross Nordic UWC เมือง Flekke ประเทศนอร์เวย์ จำนวน 1 ทุน

หน่วยที่ 4 ศึกษาที่ Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 1 ทุน

หน่วยที่ 5 ศึกษาที่ UWC-USA เมือง Montezuma รัฐ New Mexico ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ทุน

หน่วยที่ 6 ศึกษาที่ UWC of the Atlantic เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Walesประเทศอังกฤษ

หน่วยที่ 7 ศึกษาที่ UWC of the Atlantic เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales
ประเทศอังกฤษ

สำหรับผู้สนใจสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานก.พ. หรือดูประกาศพร้อมทั้งdownload ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบได้ทาง www.ocsc.go.th โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ในระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2553


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน