หลายหน่วยงานนำบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

หลายหน่วยงานนำบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

หลายหน่วยงานนำบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

รูปข่าว : หลายหน่วยงานนำบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

หลายหน่วยงานนำบรรทุกน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง

เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในหลายจังหวัดหลังแหล่งน้ำธรรมชาติหลายแห่งขอดองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง อำเภอเมือง กำแพงเพชร นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน 21 หมู่บ้านที่กำลังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างหนักถึงวันละ 3 เที่ยว เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติแห้งขอดเช่นเดียวกับทหารจากกองพันทหารม้าที่ 10 ค่ายสุริยพงษ์ นำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่านที่ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้กว่า 100 หลังคาเรือน หลังจังหวัดประกาศให้ทั้ง 13 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งฉุกเฉิน
ส่วนที่จังหวัดพิจิตรได้เปิดอ่างเก็บน้ำบึงทุ่งนาหว่าน ในพื้นที่ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านโดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 720,900 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในจังหวัดนครสวรรค์บางพื้นที่ต้องออกไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวกินไกลกว่า 20 กิโลเมตรเนื่องจากหญ้าแห้งตายหมด

ส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านจาก 4 หมู่บ้าน ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นำกระสอบทรายปิดกั้นลำน้ำมูลเพื่อเก็บกักน้ำไว้ผลิตน้ำประปาอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณลดลงเร็วกว่าปกติ ปริมาณน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วยังส่งผลกระทบกับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกพืชผักและผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่ต้องชะลอการเลี้ยงออกไปหรือเปลี่ยนอาชีพใหม่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน