หอยกะพงเทศต่างถิ่นแพร่พันธุ์ในทะเลสาปสงขลา

หอยกะพงเทศต่างถิ่นแพร่พันธุ์ในทะเลสาปสงขลา

หอยกะพงเทศต่างถิ่นแพร่พันธุ์ในทะเลสาปสงขลา

รูปข่าว : หอยกะพงเทศต่างถิ่นแพร่พันธุ์ในทะเลสาปสงขลา

หอยกะพงเทศต่างถิ่นแพร่พันธุ์ในทะเลสาปสงขลา

หอยกะพงเทศชนิดพันธุ์ต่างถิ่นจากทวีปอเมริกา แพร่พันธุ์ในทะเลสาบสงขลา สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงชายฝั่ง ขณะที่นักวิชาการ ระบุว่า การแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วอาจทำลายระบบนิเวศ นักวิชาการประมงเก็บตัวอย่างหอยกะพงเทศพันธุ์ต่างถิ่น จากทวีปอเมริกา ที่แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในทะเลสาบสงขลาตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณหาดแก้วลากูน ใกล้ท่าเรือน้ำลึก เพื่อหาทางตัดวงจรชีวิตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยพบกะพงเทศ ไปเกาะตาข่ายเลี้ยงปลาเก๋า และสัตว์น้ำชายฝั่งของชาวบ้าน ในตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร กว่า 1,000 กระชัง

ด้านนางอรัญญา อัศวอารีย์ นักวิชาการประมงชำนาญการ กลุ่มวิจัยระบบและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เผยว่า หอยกะพงเทศแพร่พันธุ์อย่างรวดเร็ว นอกจากจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงลดลง ยังทำให้เกิดปัญหาต่อความหลากหลายทางชีวภาพ กระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะหอยชนิดนี้ มความทนทานต่อความเค็ม และอุณหภูมิ รวมทั้งทนต่อมลภาวะ นอกจากนี้ ยังทำให้เกิดปัญหากระแสน้ำไม่หมุนเวียน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน