เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ขาดแคลนน้ำ

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ขาดแคลนน้ำ

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ขาดแคลนน้ำ

รูปข่าว : เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ขาดแคลนน้ำ

เกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ขาดแคลนน้ำ

จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นบนเกาะหลีเป๊ะ จ.สตูล ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ที่น้ำในบ่อบาดาลแห้งขอด และท่อน้ำประปาท้องถิ่นชำรุด จนทำให้ชาวบ้านมีน้ำไม่พอใช้ ริ หาญทะเล ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะหลีเป๊ะ ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น เปิดเผยว่า การจัดการน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เกาะสาหร่าย อ.เมือง จ.สตูล สวนทางกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี แต่กลับไม่มีน้ำใช้ เนื่องจากท่อน้ำประปาเดิมที่ อบต. เกาะสาหร่าย ต่อมาจากน้ำตกบนเกาะอาดัง ถูกน้ำทะเลซัดได้รับความเสียหายมานานกว่า 1 ปี และไม่มีการซ่อมแซม ทำให้ชาวเกาะหลีเป๊ะต้องช่วยกันลำเลียงท่อซีเมนต์ไปก่อสร้างบ่อน้ำ เพื่อกักตุนไว้ใช้ในฤดูแล้ง ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลไว้ใช้เอง และบางคนต้องซื้อน้ำจากเพื่อนบ้าน

เกาะหลีเป๊ะมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 500 คน แต่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะปี 2552 มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมากถึง 100,000 คน ทำให้ต้องใช้น้ำจำนวนมาก และเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน