ปภ.ประกาศ 23 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว

ปภ.ประกาศ 23 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว

ปภ.ประกาศ 23 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว

รูปข่าว : ปภ.ประกาศ 23 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว

ปภ.ประกาศ 23 จังหวัดประสบภัยแล้งแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งแล้ว 23 จังหวัดโดยที่จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่เร่งนำรถบรรทุกน้ำออกแจกจ่ายให้ชาวบ้านหลังแหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอด

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย เร่งนำรถบรรทุกน้ำ ออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านประสบภัยแล้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ 3 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคชาวบ้านบอกว่าฤดูแล้งมาเร็วกว่าทุกปีและน่าจะรุนแรง

ขณะที่เกษตรกรเลี้ยงปลากระชังในตำบลแควใหญ่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์กำลังได้รับความเดือดร้อนหลังปริมาณน้ำในแม่น้ำน่านลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่มีออกซิเจนปลาปรับสภาพไม่ทันและไม่ยอมกินอาหาร

ขณะที่นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ระบุว่า ปริมาณน้ำฝนที่ตกมีสถิติต่ำสุดในรอบ 10 ปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเช่นเดียวกับเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิถูกเพลี้ยแป้งระบาดเสียหายแล้วกว่า 1,000ไร่

โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประกาศพื้นที่ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยแล้งแล้ว 23 จังหวัดประชาชนเดือดร้อนกว่า 630,000ครัวเรือนพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบกว่า 80,000ไร่


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน