พระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา

พระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา

พระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา

รูปข่าว : พระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา

พระสังฆราช ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท วันมาฆบูชา 2553 ให้ประชาชนเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา มหามงคลจะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันมาฆบูชา 2553 ความว่า วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เมื่อ 2,598 ปีมาแล้ว เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง เสวยมาฆฤกษ์ จัดวันนั้น เป็นวันมาฆบูชา สมเด็จพระบรมศาสดา ทรงประกาศหัวใจพระพุทธศาสนา 3 ประการ คือ การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลทุกประการ และการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วห่างไกลจากกิเลสทั้งปวง หัวใจพระพุทธศาสนา เปรียบเช่นหัวใจ แม้ปล่อยหัวใจให้มีโรค ร่างกายจะเป็นทุกข์ทรมานจนถึงตายได้ หัวใจพระพุทธศาสนาหากไม่รักษาให้ดีด้วยการทำตามที่พระพุทธองค์ทรงสอน อาจทำให้เกิดความบอบช้ำถึงจบชีวิตพระพุทธศาสนาได้ และชีวิตของท่านทั้งหลายจะสิ้นความสวัสดี หากไม่อยากให้ชีวิตต้องผ่านสภาพนั้น จงเร่งคิดพูดทำให้ได้ดังหัวใจพระพุทธศาสนา เริ่มต้นให้จริง ในวันมาฆบูชา มหามงคลจะเกิด ความเดือดร้อนวุ่นวายจะสงบลงได้ด้วยพระพุทธานุภาพ ขออำนวยพร


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน