เอแบคโพลล์ชี้คนส่วนใหญ่เชื่อศาลยุติธรรม

เอแบคโพลล์ชี้คนส่วนใหญ่เชื่อศาลยุติธรรม

เอแบคโพลล์ชี้คนส่วนใหญ่เชื่อศาลยุติธรรม

รูปข่าว : เอแบคโพลล์ชี้คนส่วนใหญ่เชื่อศาลยุติธรรม

เอแบคโพลล์ชี้คนส่วนใหญ่เชื่อศาลยุติธรรม

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์เรียกร้องให้คณะบุคคลในกระบวนการยุติธรรมฟื้นความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน แม้ผลสำรวจจะยืนยันว่า คนไทยส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม และมั่นใจว่าจะไม่มีการแทรกแซงใด ๆ เพราะยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เชื่อถือ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงสะท้อนของกลุ่มพลังเงียบ ผู้ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต่อกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดียึดทรัพย์ของนักการเมือง : กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสำรวจจากลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,106 ตัวอย่าง จากการสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 83.0 ติดตามข่าวสารการเมืองผ่านสื่อมวลชนเป็นประจำอย่างน้อย 1-2 วันต่อสัปดาห์

ปชช.มั่นใจในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อถามถึงกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาคดยึดทรัพย์ของนักการเมือง ภายหลังมีข่าวลือสินบนให้แก่กลุ่มบุคคลในกระบวน การยุติธรรม พบว่า ร้อยละ 52.9 ระบุว่าข่าวที่เกิดขึ้นไม่มีผลกระทบ และยังคงเชื่อมั่นในความเสมอภาค เท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่ร้อยละ 23.0 ระบุมีผลกระทบทำให้ไม่เชื่อมั่น และร้อยละ 24.1 ไม่ระบุความคิดเห็น นอกจากนี้ ตัวอย่างร้อยละ 53.8 ระบุเชื่อมั่นในความเป็นอิสระ/ไม่ถูกแทรกแซงของกระบวนการพิจารณาคดีต่างๆ ในขณะที่ร้อยละ 21.0 ไม่เชื่อมั่นและร้อยละ 25.2 ไม่ระบุความคิดเห็น

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ ระบุด้วยว่า ประเด็นที่น่าพิจารณาคือตัวอย่างประมาณ 2 ใน 3 หรือส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ของตัวอย่างในกลุ่มพลังเงียบมีความเชื่อมั่น/กล้าพูดได้อย่างเต็มที่ว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยมีความน่าเชื่อถือ ให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้มากกว่ากระบวนการยุติธรรมในหลายๆ ประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่ร้อยละ 18.1 ไม่เชื่อมั่น และร้อยละ 21.4 ไม่ระบุความคิดเห็น

พลังเงียบแนะทุกฝ่ายยอมรับคำตัดสิน
สำหรับความคิดเห็นของตัวอย่างในกลุ่มพลังเงียบต่อการยอมรับคำพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมในคดียึดทรัพย์ของนักการเมืองนั้นพบว่า ร้อยละ 61.4 ระบุควรยอมรับคำพิจารณา ในขณะที่ร้อยละ 20.2 ระบุไม่ควรยอมรับ และ ร้อยละ 18.4 ไม่มีความเห็น นอกจากนี้กลุ่มพลังเงียบโดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 87.6 เชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเจริญเติบโตมากกว่ากลุ่มประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ ถ้าคนไทยรักและสามัคคี ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบสุข ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 12.4 เท่านั้นที่ไม่เชื่อมั่นว่าจะเป็นเช่นนั้น

ดร.นพดล ยังแสดงความเป็นห่วงต่อความเห็นของกลุ่มคนที่ไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทย เพราะมีจำนวนมากพอที่จะเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพของบ้านเมืองได้ ดังนั้น คณะบุคคลในกระบวนการยุติธรรมจำเป็นต้องเร่งฟื้นความเชื่อมั่นให้กับสาธาณชนด้วยการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและบริสุทธิ์ยุติธรรมเพื่อหยุดยั้งความวุ่นวายในสังคมและเป็นเสาหลักสำคัญที่คอยค้ำจุนประเทศอย่างยั่งยืน เพราะถ้าสถาบันต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว จะได้รับความเชื่อถือศรัทธาจากทุกกลุ่มของสังคมโดยไม่แบ่งแยกสี ใดๆ และประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็พร้อมจะก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความหวังที่จะพบความสุขในชีวิตของพวกเขา


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน