แพทย์รพ.รามาธิบดีแนะพาลูกฝึกว่ายน้ำป้องกันเด็กจมน้ำ

แพทย์รพ.รามาธิบดีแนะพาลูกฝึกว่ายน้ำป้องกันเด็กจมน้ำ

แพทย์รพ.รามาธิบดีแนะพาลูกฝึกว่ายน้ำป้องกันเด็กจมน้ำ

รูปข่าว : แพทย์รพ.รามาธิบดีแนะพาลูกฝึกว่ายน้ำป้องกันเด็กจมน้ำ

แพทย์รพ.รามาธิบดีแนะพาลูกฝึกว่ายน้ำป้องกันเด็กจมน้ำ

แพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี แนะนำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานไปฝึกว่ายน้ำให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิต พร้อมแนะรัฐบาลควรยกระดับความสำคัญของปัญหานี้ให้เป็นปัญหาเร่งด่วนรศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในรายการสวัสดีประเทศไทยทางสถานีวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวว่าสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กไทยอันดับที่ 1 เกิดจากการจมน้ำ โดยแต่ละปีจะมีทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 1,500 คน ซึ่งวิธีการป้องกันความสูญเสียที่ดีที่สุดคือการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกการว่ายน้ำให้ถูกวิธี
นอกจากนี้หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่ารัฐบาลควรยกระดับความสำคัญของปัญหานี้ให้เป็นปัญหาเร่งด่วน เพราะหากไม่มีการป้องกัน ในอีก 10 ปีจากนี้ จะมีเด็กไทยจมน้ำเสียชีวิตถึง 15,000 คน แต่หากลงมือป้องกันจะทำให้อัตราการเสียชีวิตเหลือ 1 ใน 5 หรือ 3,000 คนต่อปี


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน