เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ลดความรุนแรง

เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ลดความรุนแรง

เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ลดความรุนแรง

รูปข่าว : เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ลดความรุนแรง

เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ลดความรุนแรง

คณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เตรียมปรับแก้กฎหมายสื่อ และส่งเสริมให้เปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า สภาพปัญหามีความรุนแรง และละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เช่นการส่งข้อความขยะ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ทำให้ผู้รับเกิดความรำคาญ ต้องเสียเวลานั่งลบข้อความ หรือไม่สามารถยกเลิกได้ ส่งผลให้เสียเงินจำนวนมากโดยไม่จำเป็น การส่งข้อความที่มีเนื้อหาล่อแหลม และการถูกยัดเยียดให้ดูโฆษณาแฝงจำเป็นต้องมีกรอบกติกาขึ้นมาควบคุมดูแล

ปัจจุบัน แม้มีกฏหมายสื่อหลายฉบับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ แต่ยังไม่มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง ขณะที่กฎหมายบางฉบับ ก็ยังมีช่องว่างในการปฎิบัติ จึงต้องมีการประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และปรับแก้เพิ่มเติมให้เกิดการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบุควรมีการส่งเสริมเปิดพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่สื่อของรัฐและวิทยุชุมชน พร้อมจัดตั้งกองทุนขึ้นมาสนับสนุน


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน