ดุสิตโพลชี้ปชช.เห็นนักข่าวมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ดุสิตโพลชี้ปชช.เห็นนักข่าวมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ดุสิตโพลชี้ปชช.เห็นนักข่าวมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

รูปข่าว : ดุสิตโพลชี้ปชช.เห็นนักข่าวมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ดุสิตโพลชี้ปชช.เห็นนักข่าวมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

วันที่ 5 มี.ค.ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันนักข่าว ซึ่งผลสำรวจความเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพลเห็นว่า นักข่าวส่วนใหญ่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ขณะที่นักข่าวในจังหวัดต่างๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนักข่าว
ผู้สื่อข่าวแขนงต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผู้สื่อข่าวที่เสียชีวิต เนื่องในวันนักข่าว ที่วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการทำงานท่ามกลางสังคมที่แบ่งฝักฝ่ายและมีความขัดแย้งทางการเมือง

สมาคมสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เรียกร้องให้สื่อมวลชนทุกแขนงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักสื่อสารมวลชน ทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง

สวนดุสิตโพลสำรวจประชาชนจำนวน 1,309 คน โดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนักข่าว พบว่า ร้อยละ 38.23 เห็นว่า นักข่าวสามารถเข้าถึงสถานการณ์ หรือแหล่งข่าวได้อย่างรวดเร็ว รองลงมา เห็นว่า นักข่าวมีปฏิภาณ ไหวพริบ รู้เท่าทันแหล่งข่าว และเห็นว่า นักข่าวเป็นผู้มีอิทธิพล สามารถชี้นำความคิดของสังคม

ส่วนบทบาทหน้าที่นักข่าวที่ประชาชนชื่นชอบ ร้อยละ 30.61 เห็นว่า นักข่าวทำงานเชิงรุก ไม่หวั่นต่อสถานการณ์ใดๆ และรายงานข่าวอย่างรวดเร็ว รองลงมา เห็นว่า นำเสนอข่าวสารเป็นกลาง ตรงไปตรงมา และยึดมั่นในจรรยาบรรณตามเจตนารมณ์วิชาชีพ

ส่วนสิ่งที่ประชาชนต้องการให้นักข่าวปรับปรุง ร้อยละ 29.63 เห็นว่า นักข่าวควรตรวจสอบเนื้อหาข่าวก่อนนำเสนอ รองลงมา เห็นว่า ไม่ควรใส่ความเห็นส่วนตัว และไม่หวังแต่ผลกำไร หรือประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน