เอแบคโพลล์ระบุเด็ก-เยาวชนมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด-ดื่มเหล้ามากขึ้น

เอแบคโพลล์ระบุเด็ก-เยาวชนมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด-ดื่มเหล้ามากขึ้น

เอแบคโพลล์ระบุเด็ก-เยาวชนมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด-ดื่มเหล้ามากขึ้น

รูปข่าว : เอแบคโพลล์ระบุเด็ก-เยาวชนมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด-ดื่มเหล้ามากขึ้น

เอแบคโพลล์ระบุเด็ก-เยาวชนมีพฤติกรรมใช้ยาเสพติด-ดื่มเหล้ามากขึ้น

เอแบคโพลล์ ระบุ เด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดื่มเหล้า-ใช้ยาเสพติดมากขึ้น โดยในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีเด็กกว่า 3 แสนคนเคยใช้ยาเสพติดมาแล้ว ขณะที่สถานบันเทิงคือแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง โครงการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพอนาคตเยาวชนไทย กรณีศึกษาตัวอย่างเด็กและเยาวชนไทย อายุ 9-18 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี และสงขลา โดยผลการสำรวจพบว่า กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ทำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.6 ระบุเล่นกีฬา รองลงมาร้อยละ 84.6 ระบุอ่านหนังสือเข้าห้องสมุดและกิจกรรมทางศาสนา ทำบุญบริจาคทาน ร้อยละ 81.6 ระบุช็อปปิ้ง เที่ยวห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 78.5 ระบุทำกิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะประโยชน์ และรองๆ ลงมาคือ ท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติ ชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ เล่นดนตรี ดูการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต และเรียนพิเศษ ตามลำดับ

ส่วนกิจกรรมเชิงลบที่กลุ่มเด็กและเยาวชน ทำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.3 เล่นเกมคอมพิวเตอร์เกมกดเกมเพลย์ (ที่ไม่ใช่เกมออนไลน์) รองลงมาร้อยละ 29.2 เที่ยวกลางคืน เช่น ผับ ดิสโก้คาราโอเกะ ร้อยละ 28.6 หนีเรียน ไม่ไปเรียน และร้อยละ 24.4 เล่นทายพนันเล่นหวย

ดร.นพดล กล่าวว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ พบว่ามีผู้เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวนทั้งสิ้น 619,311 คน และยังพบว่าจำนวน 310,538 เคยใช้ยาเสพติดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่เด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมหนีเรียน มีความเสี่ยงในการใช้ยาเสพติดสูงถึง 2.743 เท่ามากกว่าเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้มีพฤติกรรมหนีเรียน

และเมื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด พบว่าตัวอย่างกว่าครึ่งหรือร้อยละ 59.2 คิดว่ายาเสพติดกลับมาแล้ว มีเพียงร้อยละ 5.8 เท่านั้นที่คิดว่ายาเสพติดยังไม่กลับมา และร้อยละ 35.0 ไม่ทราบ นอกจากนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 57.8 ระบุเธค ผับ สถานบันเทิง เป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน รองลงมาร้อยละ 31.2 ระบุบริเวณใกล้เคียงกับชุมชนที่พักอาศัย ร้อยละ 30.8 ระบุโรงเรียน สถานศึกษา ร้อยละ 29.7 ระบุในชุมชนที่พักอาศัย และร้อยละ 19.0 ระบุสถานที่ก่อสร้าง ตามลำดับ

ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กล่าวต่อว่า ผลวิจัยครั้งนี้ยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า ปัญหายาเสพติดได้กลับฟื้นคืนชีพมารุนแรงเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ท้าทายรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


แท็ก

แท็ก

แท็ก
กลับขึ้นด้านบน